Ward No :
बसाइ सराइ विवरण जम्मा जिल्ला
नगरपालिका भित्र आएको 4328 चितवन, झापा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, दोलखा, धनकुटा, धनुषा, नुवाकोट, पाँचथर, भोजपुर, मकवानपुर, मोरङ, रामेछाप, सप्तरी, सिन्धुली, सिराहा, संखुवासभा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ, गोरखा, ओखलढुंगा, इलाम, काठमाडौ, कास
नगरपालिकाबाट बाहिर गएको समेट्न सकिएन