Ward No :
वडा अनुसार वर्तमान धरधुरी तथा जनसंख्याको विवरण सिंचाईको छेत्रफल स्रोत अनुसार सिंचाईको विवरण उमेर तथा लिङ्गका आधारमा जनसंख्याको विवरण आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्याको विवरण मातृभाषाको आधारमा जनसंख्याको विवरण धर्मको आधारमा जनसंख्याको विवरण जातियताको आधारमा जनसंख्याको विवरण उमेर तथा लिङ्गका आधारमा घरमुलीको विवरण बिबाहको उमेरको आधारमा जनसंख्याको विवरण अपाङ्गता को आधारमा जनसंख्याको विवरण छानाको प्रकारको आधारमा घरधुरी संख्या स्वामित्वको आधारमा घरपरिवारको वसोवासको अवस्था खानेपानीको श्रोतको आधारमा घरपरिवार विवरण इन्धनको प्रयोगको आधारमा घरपरिवार विवरण बत्तिको श्रोतको आधारमा घरपरिवार विवरण उपलब्ध सेवासुविधाको आधारमा घरपरिवारको विवरण शौचालय प्रयोगको आधारमा घरपरिवारको विवरण कुन कुन जिल्ला बाट बसाई सराइ गरि आएको परिवारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जमिन शिक्षा को आधारमा जनसंख्याको विवरण महिला शिक्षाको आधारमा जनसंख्याको विवरण कुपोसनको आधारमा जनसंख्याको विवरण दिर्घरोघ को कारण मृत्यु संख्या बाल बिवाह आधारमा जनसंख्याको विवरण कामदार बालबालिका आधारमा जनसंख्याको विवरण जन्मदर्ता आधारमा जनसंख्याको विवरण फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धि विवरण मुख्य पेसा आधारमा जनसंख्याको विवरण नगरपालिका क्षेत्र भित्र भएका पसुपंछी को विवरण जग्गाको किसिम अनुशारको विवरण बेरोजगार को विवरण घरभाडामा बसनेको विवरण महिला घरमुली बिधालयमा अध्यन गर्ने छात्र छात्रा पढाई मा महिलाको हिस्सा वडा अनुसार साक्षरता सवारी साधन को विवरण प्राकृतिक प्रकोप विवरण मासिक औसत आम्दानी मासिक खर्च अल्पसंख्यक / सिमान्तकृत बर्गको तथ्यांक पशु उत्पादन विवरण (बार्षिक ) उत्पादन सम्बन्धि विवरण (बार्षिक ) भूस्वामित्व सम्बन्धि विवरण